Shopping Cart

No products in the cart.

Zavarovanje nepremičnin

Zavarovanje nepremičnin zagotavlja finančno varnost za tvoj dom v primeru škode. Preveri, kaj je v paketu, dodatne možnosti ter ceno. Zavarovalnica v ponudbi:
Grawe

 • Zdravo! Kako nepremičnino želiš zavarovati?

  Izberi vrsto nepremičnine in sledi aplikaciji. Zavaruješ lahko nepremičnine, ki so naseljene več kot 270 dni na leto in niso v gradnji.


  Kako velika je ta hiša?

  Vnesi kvadraturo posameznih etaž v m2 in leto izgradnje. Če ne veš natančne kvadrature, nič hudega. Približno bo tudi ok.

  Kako veliko je stanovanje?

  Vnesi kvadraturo stanovanja z balkonom in atrijem vred, brez kleti, številko stanovanja v bloku in leto izgradnje stavbe. Če ne veš natančne kvadrature, nič hudega. Približno bo tudi ok.


  Za kako staro nepremičnino gre?

  Vnesi letnik gradnje in letnik opreme v njej.

  Vnesi povprečno starost, razen če je bilo opremljeno vse naenkrat - potem leto, ko je bilo to narejeno.


  Ok. Kje stoji hiša?

  Vnesi ulico in hišno številko, številko pošte in kraj.

  Ok. Na katerem naslovu je stanovanje?

  Vnesi ulico in hišno številko, številko pošte in kraj.

  Vpiši ulico in hišno številko.

  Vpiši številko pošte.

  Vnesi kraj.


  Izberi, kaj naj bo v zavarovanju zajeto in kdaj naj začne veljati.

  Ob ceni se bosta izračunali tudi zavarovalni vsoti za objekt in opremo. Kaj vse zavarovanje krije, najdeš malo nižje pod Izbrana kritja.

  Zavarovalna vsota predstavlja max. višino kritja zavarovalnice. Vsaka nepremičnina se zavaruje na svojo gradbeno vrednost, ne na tržno vrednost. Torej, koliko bi gradnja take nepremičnine stala, ne koliko je vredna na trgu.

  Zavarovalna vsota predstavlja max. višino kritja zavarovalnice. Vsaka nepremičnina se zavaruje na svojo gradbeno vrednost, ne na tržno vrednost. Torej, koliko bi gradnja take nepremičnine stala, ne koliko je vredna na trgu.

  Zavarovanje nepremičnine pomeni zavarovanje objekta samega, torej strehe, sten in vsega, kar je z njimi neločljivo povezano.
  Zavarovanje opreme je zavarovanje vsega, kar je znotraj teh sten.

  • Prvega v naslednjem mesecu je 01.08.2024. 
  • Takoj pomeni, da zavarovanje začne veljati z jutrišnjim dnem, doplačilo za takojšnje kritje do 01.08.2024 se obračuna samo letos. 

  Zavarovanje krije vse pomembne rizike, kot so: požar, strela, vihar, plaz, poplava, izliv vode,...
  Podrobno so kritja prikazana malo nižje. Dodatna možna kritja lahko izbereš v naslednjem koraku.


  Želiš k zavarovanju še kaj dodati?

  Izberi dodatne možnosti, ki ti ustrezajo.

  Škoda, nastala zaradi tresenja tal z vsaj 5ems. Samoudeležba je 2% zavarovalne vsote.

  Dvig kritja za poplavo iz 5.000€ na 15.000€.

  Dvig kritja za poplavo iz 5.000€ na 15.000€.

  Dvig kritja za poplavo iz 5.000€ na 15.000€.

  Razširi kritje za škodo, ki jo povzroči pes, iz ozemlja tvojega doma na celotno EU.

  Zavarovanje tehnike, potrebne za delovanje hiše(topl. črpalka, elek. žaluzije, garažna vrata, sočna elektrarna, klima, ipd.) do 15.000¢. Samoudeležba je 100€.

  Pavšalno zavarovanje bele tehnike, audio in video aparatov v primeru okvare.

  Zavarovanje celotne bazenske tehnike in cevovodnih instalacij do 11.000€.

  Zavarovanje sončne elektrarne v primeru požara in vremenskih ujm. Če želiš dodati, vnesi vrednost te elektrarne. Max. možna vrednost je 35.000€.

  Kolesa v vrednosti do 1.500€ so že zavarovana. Želiš zavarovati dražja kolesa? Vnesi vrednost.

  Opiši elektrarno, ki jo zavaruješ: proizvajalec, model, letnik, moč, cena.

  Opiši kolo, ki ga zavaruješ: proizvajalec, model, letnik, cena.

  V primeru kredita jo lahko zahteva banka. Plača se samo enkrat za obdobje 10 let.

  Priloži tiste dele pogodbe, kjer so razvidni naslednji podatki:

  • Kreditodajalec - naziv in naslov banke,
  • Referent - kontaktna oseba banke,
  • Vsebina pogodbe - številka pogodbe, datum pogodbe in višina kredita.

  Za več slik pogodbe klikni Dodaj.

  • (max file size 20 MB)

  Izberi način plačila letne premije in kako želiš plačevati nadaljne obroke.

  Zavarovanje velja 10 let in se do takrat obnavlja avtomatsko.

  Izberi način plačila letne premije.

  Prvi obrok ali prva letna premija se plača preko spletne banke, izbneri, kako želiš plačevati preostale obroke.


  Odlično. Naloži par slik nepremičnine in klikni Skleni zavarovanje.

  Slike naj bodo od zunaj in od znotraj, da se vidi ohranjenost.

  • (max file size 20 MB)
  • (max file size 20 MB)
  • (max file size 20 MB)
  • (max file size 20 MB)
  • (max file size 20 MB)


 • Vse, kar tvoje zavarovanje krije.

  Ogenj, ki nastane izven določenega ognjišča ali le-to zapusti.

  Direktna strela z rušilno močjo in indirektna strela, ki se širi po napeljavi.

  Nenadna sila zaradi raztezanja plinov in pare.

  Krije tudi padec ali udarec letečih plovil, delov plovil ali njihovega tovora.

  Udarec tvojega ali neznanega vozila v zgradbo, njene dele ali ograje, do 5.000€.

  Tatvina ali zlonamerno poškodovanje sestavnih delov stavbe (500€), tudi zunanje enote toplotne črpalke (5.000€).

  Škoda zaradi požara ali vremenskih ujm na trajno nameščenih igralih.

  Solarne naprave manjše vrednosti(npr. za segrevanje sanitarne vode), zunanje antene, zunanja svetila, rezervoarji.

  Poškodovanje te ureditve zaradi požara in vremenskih ujm.

  Poškodbe zaradi vetra, ki piha s hitrostjo najmanj 62 km/h.

  Poškodbe zaradi padavin v obliki ledenih zrn.

  Škode zaradi zemeljskega plazu in padanja skal ali kamenja, tudi snežni plaz do 5.000€.

  Škode zaradi nakopičene snežne ali ledene gmote, padanje snega s strehe do 1.500€.

  Krita je škoda zaradi padavin ali prestopa vode preko bregov do 5.000€.

  Krita je škoda zaradi padavin ali prestopa vode preko bregov do 15.000€.

  Izlitje vode iz cevi ali priključenih naprav, tudi zaradi obrabe, dotrajanosti ali korozije in iz talnega ogrevanja, solarnih naprav in bazenov.

  Kriti so stroški odmaševanja ali zamenjave cevi zaradi loma, poka ali dotrajanosti.

  Izguba vode in stroški izlitja vode iz odprtih sanitarnih armatur.

  Na zemljišču so sozavarovani vsi stranski objekti do 40m2, ki niso namenjeni bivanju.

  Kriti so stroški nadomestnega bivanja ali izguba najemnine.

  Kriti so stroški, nastali pri poskusu preprečitve ali omejitve škode - tudi če neuspešno.

  Krite so škode iz posesti objekta in zemljišča, ali zaradi gradbenih del na objektu. Zajema tudi odgovornost za smučanje v Italiji.

  Vlomna tatvina, navadna tatvina, rop, prav tako vandalizem ob vlomni tatvini in poškodovanje oz. zamenjava ključavnice.

  Zavarovana so vsa stekla in zasteklitve, tudi steklokeramična plošča in pečica, sanitarna keramika in tuš kabina.

  Kraja koles, vrednih do 1.500 €, v zaprtih prostorih ali zaklenjenih za nepremični predmet.

  Kraja koles v vrednosti izbranega zneska, v zaprtih prostorih ali zaklenjenih za nepremični predmet.

  Prostoležeča v primeru vloma je zavarovana do 300€, v zaklenjenem pohištvu do 2.000€.

  Prostoležeči nakit, ure, žlahtne kovine in dragi kamni v primeru vloma do 2.500€, v zaklenjenem pohištvu do 10.000€.

  Škoda, nastala zaradi tresenja tal z vsaj 5ems. Samoudeležba je 2% zavarovalne vsote.

  Zavarovana je tvoja odgovornost za škodo, ki jo povzroči pes na ozemlju tvojega doma(znotraj ograje).

  Zavarovana je tvoja odgovornost za škodo, ki jo povzroči pes na ozemlju EU.

  Zavarovanje tehnike, potrebne za delovanje hiše(topl. črpalka, elek. žaluzije, garažna vrata,ipd.) do 15.000¢. Samoudeležba je 100€.

  Pavšalno zavarovanje bele tehnike, audio in video aparatov v primeru okvare.

  Zavarovanje celotne bazenske tehnike in cevovodnih instalacij do 11.000€.

  Zavarovanje sončne elektrarne, pritrjene na zavarovan objekt, v primeru požara in vremenskih ujm(vihar, toča,...).