Zveza svobodnih sindikatov

Dejavnost: Sindikat
sindikat

Telefon

(01) 434 12 00

Email

zsss@sindikat-zsss.si

Naslov

Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana

ZSSS je prostovoljna in demokratična organizacija, neodvisna od političnih strank, parlamenta, vlade in verskih skupnosti. Združuje 22 sindikatov dejavnosti iz različnih sektorjev celotne Slovenije.

Zaradi reprezentativnosti lahko vplivamo na vsebino kolektivnih pogodb in sodelujemo v ekonomsko-socialnem svetu, kjer skupaj z delodajalci in vlado usklajujemo predloge zakonov in drugih dokumentov. Cilje dosegamo s pogajanji, dogovori, stavkami ali množičnimi manifestacijami. Svojim članom zagotavljamo brezplačno pravno in drugo strokovno pomoč.

0 Comments

Submit a Comment

Pin It on Pinterest